چابکی و کارآمدی در تصمیمات مدیریتی، یکی از شروط اصلی موفقیت شرکت­ ها و سازمان ­های صنعتی و تجاری است. شرکت دانش بنیان نگاشت، پیشرفته ­ترین نرم­ افزار­های مدیریتی را در اختیار مدیران و تصمیم­ گیران قرار می دهد.

main

نرم افزار نگاشت (با علامت تجاری ثبت شده) اولین نرم افزار بومی است که به دست متخصصان و نخبگان کشور و با الهام گیری از آخرین الگوهای پیشرفته مدیریتی در سطح جهانی توسعه داده شده و به مرحله تجاری سازی رسیده است. نرم افزار نگاشت در کاربردهای مختلف تدوین شده است.

negasht technology tech

نرم افزار ویژه توسعه فناوری، توسعه محصول و تدوین راهبردهای فناوری و صنعت است.

Negasht supplier supp

نسخه ای از نرم افزار نگاشت است که مختص رتبه بندی و ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان موجود در زنجیره تامین شرکت های صنعتی و تجاری است.